Stikstofberekening

Bent u bezig met een bouwproject? Dan is het belangrijk met een stikstofberekening aan te tonen dat het project geen toename in stikstofdepositie veroorzaakt op Natura-2000 gebieden.

GRAS Advies voert stikstofberekeningen uit voor grote en kleine projecten. Met de nieuwste versie van de AERIUS Calculator berekenen wij hoeveel depositie stikstof op de omliggende Natura 2000-gebieden neervalt. Naar aanleiding van de uitkomst geven wij passend advies, en bieden wij begeleiding in het vervolgproces.

AERIUS Calculator is het rekeninstrument waarmee de hoeveelheid stikstofdepositie van projecten op Natura 2000-gebieden wordt berekend. Wanneer de depositie kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jr is kunnen negatieve effecten op Natura-2000 gebieden worden uitgesloten en de omgevingsvergunning worden verleend. Bij een project met een depositiewaarden hoger dan 0,00 mol/ha/jr op Natura-2000 gebieden denkt GRAS Advies met u mee voor een passende oplossing. Ook in dit proces kunnen wij u begeleiden.  Mogelijke oplossingen zijn:

  • Intern salderen
  • Ecologische voortoets
  • Passende beoordeling in het licht van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden
  • Aanmelden stikstofregistratiesysteem (SSRS)
     

Grasadvies verzorgt voor u de stikstofberekening.

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies