Vleermuisonderzoek

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn in Nederland streng beschermd onder de Wet natuurbescherming. Wanneer u plannen heeft voor ruimtelijke ingrepen kan GRAS Advies vroegtijdig vleermuisonderzoek uitvoeren om onnodige vertragingen te voorkomen. Wij hebben veel ervaring met vleermuisonderzoek en werken conform het landelijk Vleermuisprotocol zodat het onderzoek voldoet aan de toetsingscriteria van het bevoegd gezag. Wanneer vleermuizen aanwezig zijn in het projectgebied kunnen wij u adviseren over mitigerende maatregelen, toepassen van mitigerende maatregelen en vragen wij een ontheffing aan.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies