Voortoets/natuurtoets

Heeft u als initiatiefnemer ruimtelijke ingrepen gepland waarbij beschermde plant- of diersoorten aanwezig zijn of gaat u aan het werk in of nabij Natura 2000 gebied? GRAS Advies toetst met behulp van een Voortoets/Natuurtoets welke vervolgstappen nodig zijn voor het realiseren van uw project. We bespreken samen met u welke stappen benodigd zijn, bijvoorbeeld mitigerende maatregelen, soortspecifiek onderzoek, opstellen van een ecologisch werkprotocol of het aanvragen van een ontheffing. 

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies