Eerste kunstgrasveld met waterberging van lava

Aankomend seizoen kan SV Batavia’90 uit Lelystad voor het eerst op haar kunstgrasveld met waterberging van lava spelen. In een korte tijd is de club enorm gegroeid. Het nieuwe kunstgrasveld zorgt ervoor dat ze in de winter door kunnen trainen en dat er meer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Door de aanleg van het kunstgrasveld kan de club haar ambitie om tot de top van de amateurvoetbal te groeien waarmaken én waarborgen ze continuïteit binnen de club. Jan Willem Boon, GRAS Advies, is adviseur/directievoerder bij dit project:

”Deze club is in een aantal jaar tijd van 200 leden naar 900 leden gegaan. Een flinke groei, daarom groeien ze nu eigenlijk uit hun jas. Op dit veld is de club overgegaan van een natuurgras- naar kunstgrasveld. Rondom het nieuwe veld zit een speciale bufferzone, die zorgt ervoor dat er geen infill- en slijtagemateriaal buiten het veld komt. Zo komen de microplastics niet in de bodem terecht. Met dit ontwerp voldoet het veld ruimschoots aan de milieueisen van de zorgplicht. De betonplaten in de bufferzone worden gekit net als bij een tankstation. Dit zorgt ervoor dat er geen onkruid kan groeien, daardoor is deze opzet onderhoudsvriendelijk. We hebben hier gekozen voor betonplaten met ronde bochten, dat is makkelijker voor het uitvoeren van het onderhoud aan de velden.”

1200 kuub waterberging

Jan Willem: “Onder het veld zit een waterbuffersysteem van grof en fijn lava. Door water onder het veld te bergen ontlasten we ook de woonwijk er omheen. Bovendien zorgt de waterberging ervoor dat het veld toekomstbestendig is. Het veld kan straks ongeveer 1200 kuub water bergen. Dit betekent dat het systeem niet alleen het water van de sportclub zelf, maar ook van de woonwijk kan bergen. Het veld kan weer 30 jaar mee en is te zijner tijd makkelijk aan te passen naar een kunstgrassysteem zonder infill zoals SBR of synthetisch rubber. De huidige kunstgrasmat rol je op, daar leg je een e-layer op aan en leg je de nieuwe mat op.”

Hergebruik toplaag en minder transporten

De onderlaag van het veld bestaat uit 25 cm grof lava, daarop een laag fijne lava en daar bovenop komt een 5 cm hoge kunstmat. Jan Willem: “Normaal gesproken is de onderlaag van een laag zand van 35-40 cm hoog en komt daar fundatiemateriaal (zoals granulight of lava) op met een hoogte van 10 cm. Wij gebruiken een dunnere laag waardoor we ook voor minder transporten hebben gezorgd en zo de wijk hebben ontlast. Bovendien is dat ook weer beter voor de CO2 uitstoot van het project. De toplaag van het oude natuurgrasveld is verplaatst naar een bestaand veld om deze op te hogen. De toplaag hoefde zo niet afgevoerd te worden, dat scheelt ook weer transport.” 

Waterinfiltratie

Het gebruik van lava zorgt voor goede infiltratie van het oppervlaktewater in de grond. Jan Willem: “Normaal gesproken wordt er grauwacke gebruikt onder het veld, in plaats van lava. Omdat we bij dit veld gebruik maken van SBR rubber zijn we, vanuit de zorgplicht, verplicht om lava te gebruiken i.v.m. het uitlogen metalen. Afvalmetalen binden zich namelijk aan lava waardoor deze niet in het  bodemwater komen. De betonplaten hebben we richting het veld aangelegd, dit zorgt voor een goede afwatering.”

Voor het project werkt Jan Willem samen met Marcel van Stralen  (Sportbedrijf Lelystad). Marcel is projectleider bij de renovatie van het sportveld van Batavia ’90.

Marcel (Sportbedrijf Lelystad): “Alle onderdelen binnen het project zijn los aanbesteed. We hebben hiervoor gekozen om zo verschillende systemen samen te brengen. Een op een aanbesteden was bij dit project niet mogelijk. Bovendien wilde de gemeente lokale ondernemers in de coronatijd steunen. Het grondwerk en werk buiten het veld is uitgevoerd door lokale partijen. Binnen het hekwerk hebben wij gewerkt met verschillende leveranciers met een stelpost voor het WABERsysteem (Water Bergend Systeem).”

Samenwerking gemeentes en sportaccommodaties 

Marcel (Sportbedrijf Lelystad): “Als je het goed wilt doen met je sportvelden moet je ze zoals dit veld opbouwen en inrichten. De ideale situatie is als gemeentes en sportaccommodaties met elkaar gaan samenwerken om waterbuffers voor woonwijken onder sportvelden te creëren. Zo kunnen we elkaar helpen!”