Geduldig afwachten en omschrijven wat ik zie

Lucas de Haan werkt, sinds september 2018, als junior adviseur Ecologie bij GRAS Advies (onderdeel van DAGnl). Dagelijks voert hij op het gebied van flora en fauna verschillende onderzoeken uit zoals vleermuizen-, huismussen-, roofvogel- en boomonderzoek.

Combineren is noodzakelijk, maar niet altijd mogelijk

“Wij proberen alle onderzoeken zoveel mogelijk te combineren. Soms is dat moeilijk omdat ik avond- én ochtendonderzoek heb. Bij vleermuizen begint bijvoorbeeld het avondonderzoek doorgaans een uur na zonsondergang, ochtendonderzoek juist een uur voor zonsopgang. Het komt nog wel eens voor dat ik dan in de auto een paar uurtjes slaap pak en de onderzoeken aan elkaar vastknoop.”

Lucas loopt om het gebouw heen, vertelt welke onderzoeken hij hier heeft uitgevoerd en nog moet uitvoeren op het gebied van flora en fauna.

Compenserende maatregelen

“Bij dit gebouw hebben we een Quickscan gedaan om te kijken wat er mogelijk zou kunnen zitten. Dit gebouw wil men namelijk binnenkort slopen. Mogelijk zit hier de gierzwaluw of de huismus. Als je naar de muur kijkt zie je ook open stootvoegen, daar kunnen ook vleermuizen in zitten. Constateren wij tijdens het nader onderzoek dat deze soorten in het gebouw aanwezig zijn, dan kijken we welke compenserende maatregelen genomen moeten worden voor het verlies van de huidige verblijfplaats(en). Hierbij kan je denken aan ingebouwde vleermuiskasten of huismuskasten. Ook tijdens de sloop moeten er in de buurt mitigerende maatregelen genomen worden zodat de vogels en vleermuizen tijdelijk een nieuwe plek hebben.”

Alle broedgevallen zijn beschermd

“Om te kijken of er huismussen zitten in een gebouw kan het huismussen onderzoek vanaf 1 april worden uitgevoerd, dan begint hun actieve periode: het broedseizoen. Voor het huismussenonderzoek wordt conform het soortenstandaard huismus gewerkt. Er worden twee veldbezoeken in de periode 1 april tot 15 mei uitgevoerd, tussen die twee onderzoeken moeten wel tien dagen zitten. Dan zijn de observaties het meest betrouwbaar. Tijdens het onderzoek mag het niet regenen en mag er niet te veel wind staan. Wat ik doe tijdens zo’n huismussenonderzoek? Ik observeer of ik sporen van huismussen kan vinden, waar de huismussen zitten, waar ze heenvliegen, of ze elkaar roepen en nestjes proberen te bouwen. Wist je trouwens dat alle broedgevallen in Nederland beschermd zijn. Dit betekent dat er voor alle broedgevallen geen verstoring mag plaatsvinden.”

Lucas ziet een aantal krijtsporen op het dak, maar ook mogelijke nestjes aan de dakrand.

Geduldig afwachten en omschrijven wat ik zie

“Een nest herken je aan takjes en zogenaamde krijtsporen (vogelpoep). Alles wat ze geschikt vinden gebruiken ze, zelfs hondenhaar zoals je ziet. Je moet wel goed opletten welke nesten oud en nieuw zijn. Als ze nestjes aan het bouwen zijn, kan het zijn dat de mannetjes de vrouwtjes roepen. Ik observeer of ze op elkaar reageren en samen een nest bouwen. Ik kijk altijd voor de zekerheid met de verrekijker welke soort het is. Het is geduldig afwachten en omschrijven wat we zien bij het gebouw en in de omgeving. Ze zitten namelijk ook graag onder dakpannen van woonhuizen waar ze via de dakgoot toegang tot zoeken.

Meer weten over flora en fauna?