Uitspraak over Programma Aanpak Stikstof

Zoals u weet, is teveel stikstofneerslag slecht voor de natuur. Voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw, wegenbouw of industrie heeft u daarom een vergunning nodig. Tot 29 mei 2019 was vergunningverlening gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof. Voor ruimtelijke ontwikkelingen was er ontwikkelruimte voor stikstof beschikbaar. De ontwikkelruimte voor stikstof was gebaseerd op de verwachtte algehele reductie van stikstofemissie ten gevolge van landelijke maatregelen. Die verwachtte reductie is niet gerealiseerd en daarmee is de uitgifte van stikstof-ontwikkelruimte onterecht. Daarom heeft de Raad van State op 29 mei 2019 het PAS ongeldig verklaard.

Consequenties uitspraak PAS
Op dit moment is het nog onduidelijk welke consequenties de uitspraak van de Raad van state heeft. Wel gelden nu tijdelijk enkele uitgangspunten:

  • Bereken de effecten op stikstofemissie en –depositie van een project.
  • Als het project resulteert in een afname of gelijk blijven van stikstofemissie, kan het project doorgaan.
  • Als het project resulteert in een toename van stikstofemissie, dient onderbouwd te worden dat dat geen significant negatief effect heeft op Natura 2000-gebieden. Als dat niet te onderbouwen is, is er een vergunning Wet natuurbescherming vereist.
  • Een project kan stikstofneutraal gemaakt worden door intern of extern salderen. Dan leiden stikstof reducerende maatregelen (bijv. gasloos bouwen of beëindigen agrarisch gebruik) tot een verlaging van de stikstofemissie zodat het netto resultaat voldoende is.
  • Voor alle projecten waarvoor nog geen onherroepelijke toestemming is gegeven, dient het aspect stikstof (opnieuw) beoordeeld te worden.

De AERIUS Calculator waarmee de stikstofberekeningen uitgevoerd dienen te worden, is sinds 6 augustus offline. De release van de vernieuwde versie zou 8 augustus plaatsvinden, dit is nog niet gebeurd. Het is onduidelijk wanneer dit wel gaat gebeuren, de verwachting is dat de release op korte termijn plaatsvindt. Op dit moment kunnen dus geen stikstofberekeningen gemaakt worden.

Wat kan GRAS Advies hierin voor u betekenen?
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen adviseren wij om een stikstofberekening te laten uitvoeren. Onze ecologen van GRAS Advies kunnen deze berekening voor u uitvoeren. Ook denken wij bij alle projecten mee over hoe de stikstofemissie  gereduceerd kan worden. De DAGnl projectleiders en specialisten kunnen u adviseren over stikstof reducerende maatregelen en de te volgen stappen.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies