BEA, BVC en Kapvergunning

GRAS Advies verzorgt alle werkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie, beoordeling, kap of het ontwerp van bomen.

Boom Effect Analyse (BEA)

Werkzaamheden in de nabije omgeving van bomen kunnen negatieve effecten hebben op deze bomen. GRAS Advies heeft ruime ervaring met het uitvoeren van een BEA om een inzicht te krijgen van de gevolgen van werkzaamheden op  de betreffende bomen. De bomen worden boven- en ondergronds onderzocht om een duidelijke effectenbeoordeling te realiseren. Wij werken conform de richtlijnen van het Normen Instituut Bomen, waarvan de methodes beschreven staan in het Handboek Bomen 2018. Dit handboek vormt de basis en omvat de standaardisering van onderzoeksmethoden, zodat wij constant dezelfde hoge kwaliteit leveren.

Boomveiligheidscontrole (BVC)

Als boomeigenaar kunt u aan aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door uw boom(tak), wanneer er onvoldoende zorg aan is besteed. Met een boomveiligheidscontrole (BVC) worden de bomen visueel beoordeeld op de veiligheid van de bomen in relatie tot de directe omgeving. Wanneer gebreken waargenomen worden adviseren wij u in de te nemen veiligheidsmaatregelen en de urgentie hiervan. GRAS Advies heeft een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur in huis om de BVC uit te voeren en u te adviseren in het beheer van uw bomenbestand. Met het Boomveiligheidsrapportage beschikt u over een wettig bewijs met betrekking tot de zorgplicht ingeval van schade.

Kapvergunning

Voor de kap van bomen is vaak een vergunning of ontheffing vereist. GRAS Advies inventariseert de te kappen bomen, inclusief sortiment en stamdiameter, en verzorgen voor u de aanvraag van ontheffingen en de omgevingsvergunning.  

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies