Inspectie & monitoring sportvelden

Een kunstgras sportveld heeft een bepaalde levensduur volgens het contract, mits er goed onderhoud wordt gepleegd en het kunstgrasveld verantwoord wordt gebruikt.

Het is aan te bevelen een jaarlijkse inspectie van uw kunstgrasveld te laten uitvoeren. Zo krijgt u een goed beeld van het uitgevoerde onderhoud en de bespelingsintensiteit van het kunstgrasveld.

Het onderhoud is van groot belang voor de levensduur van het kunstgrasveld, maar zeker net zo belangrijk is de monitoring van het kunstgrasveld. Met behulp van de monitoring kan worden gestuurd op onderhoud en verlenging van de levensduur.

GRAS Advies voert deze inspectie uit, met haar eigen apparatuur; de Field Tester geeft een goede indicatie van de waarden die voldoen aan de gebruiksnorm. Wij bieden de resultaten aan in een overzichtelijk rapport. De resultaten worden vergeleken met de aanleg- en gebruiksnormen. Door deze monitoring van het veld kan worden gestuurd op onderhoud en spelintensiteit.

Bij de inspectie wordt het kunstgrasveld geïnspecteerd op:

  • Infill dikte
  • Balrol
  • Balstuit
  • Vlakheid
  • Hardheid (schokabsorptie)
  • Stabiliteit (verticale deformatie)
  • Elasticiteit (energierestitutie)
  • Visuele beoordeling (vervuiling, uniformiteit, belijning, vezel, naden, infill, inrichtingsmaterialen)

“Deze keuring is gericht op en bedoeld voor het jaarlijks monitoren van de kunstgrasvelden en sturing op onderhoud en spelintensiteit. Om een gerichte uitspraak te kunnen doen of het kunstgrasveld voldoet aan de normen, wordt deze keuring uitgevoerd. Voldoet het veld niet meer aan de geldende normen zonder aanwijsbare redenen, dan zal een onafhankelijk geaccrediteerde keuringsinstantie een meting verrichten welke door de NOC*NSF/sportbond erkend is.”

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies