Onderhoud en beheer sportvelden

GRAS Advies ondersteunt beheerders, verenigingen en gemeenten bij het onderhoud en beheer van de sportaccommodatie. Wij verzorgen bijvoorbeeld een onderhoudsbestek voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. In het bestek (beeldbestek of reguliere bestek posten) worden alle werkzaamheden waar de aannemer zich op- en rondom de velden aan dient te houden, beschreven. Bij het onderhoudsbestek worden tekeningen, V&G-plannen en/of aanvullende documenten gevoegd. Denk hierbij aan wateroverlast, schade en / of slijtage van de (kunst)grasmat.

Advies bij wateroverlast, schade en/of slijtage
Daarnaast geven wij advies op maat bij ontstane problematiek op de sportaccommodatie / -velden. Denk hierbij aan wateroverlast of schade en / of slijtage van de (kunst)grasmat. Aan de hand van een analyse kan het probleem worden verholpen of kan er worden gestuurd op het onderhoud.

Inspectie en inventarisatie
Mogelijk dient een veld geïnventariseerd en geïnspecteerd worden. GRAS Advies heeft haar eigen inspectieapparatuur en voert inspecties uit om inzicht in de kwaliteit van het veld te krijgen.

Onze diensten op het gebied van sport:

 • Onderhoudsbestek incl. tekeningen, V&G-plannen
  en/of aanvullende documenten
 • Inzichtelijk maken van het financiële plaatje
 • Advies bij problematiek sportaccommodaties/-veld
  zoals wateroverlast, schade óf slijtage
 • Inventarisatie en inspectie

Onze diensten op het gebied van groen:

 • Onderhoudsbestek incl. tekeningen, V&G-plannen
  en/of aanvullende documenten
 • Inventarisatie en inspectie

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies