Quickscan flora en fauna

Heeft u als initiatiefnemer ruimtelijke ingrepen gepland? GRAS Advies voert quickscans flora en fauna voor u uit om vast te stellen of u hierbij rekening moet houden met beschermde dier- en plantsoorten in het kader van de Wet natuurbescherming. Onze specialisten zijn bekend met alle beschermde soorten en hun biotopen, waarbij ze jaarrond door heel Nederland quickscans flora en fauna uitvoeren. Met een kwalitatief hoogstaande en snel geleverde quickscan flora en fauna heeft u de ecologische risico’s vooraf goed in beeld. Wanneer uit de quickscan beschermde soorten naar voren komen denken wij met u mee aan de mogelijke vervolgstappen.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies