Tijdelijke natuur en natuurinclusief bouwen

Jarenlang met veel moeite en tegen hoge kosten beschermde natuur weren van uw bouwterrein is niet langer nodig. Sinds kort kunt u onder bepaalde voorwaarden de natuur tijdelijk haar gang laten gaan. Deze natuur verdwijnt weer als het terrein definitief ontwikkeld wordt. Dat is goed voor de natuur, geeft u meer juridische zekerheid en levert aanzienlijk lagere beheerkosten op. GRAS Advies heeft de ervaring om u hierin te adviseren en te begeleiden.

Natuurinclusief bouwen

Bij natuurinclusief bouwen worden woningen, civiele kunstwerken, wegen, watergangen en andere objecten gerealiseerd, waarbij de natuur wordt geïntegreerd in het plan. Natuur wordt hierbij gezien als een kans i.p.v. een belemmering. Zo krijgen dieren en planten meer ruimte in onze samenleving en worden ecosysteemdiensten vervuld. Dat leidt tot een gezondere leefomgeving, hogere biodiversiteit en sterkere natuurbeleving. GRAS Advies kan u helpen bij het integreren van natuur in uw bouwproject of ruimtelijke ontwikkeling zonder dat dit belemmeringen met zich meebrengt.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw groen- en sporttechnische vraagstukken.

Ik wil advies