Nieuwe AERIUS calculator 2020 beschikbaar!

Per donderdag 15 oktober is er een nieuwe AERIUS calculator beschikbaar. We leggen je uit wat dit inhoudt voor lopende en nieuwe projecten.

Wat is er veranderd?

In de nieuwe calculator zijn er een aantal zaken aangepast. Hierbij kan je denken aan grenzen van NATURA 2000 gebieden, deze aanpassingen zorgen ervoor dat er een nieuwe selectie is van rekenpunten in Natura 2000-gebieden. Ook de achtergronddeposities zijn geactualiseerd door een verbeterde kalibratiemethode. De emissiefactoren zijn uitgebreid met emissiefactoren voor mobiele werktuigen voor ammoniak en stationair draaiende werktuigen.

Wat betekent dit voor lopende projecten?

Alle projecten waarvoor op donderdag 15 oktober nog géén omgevingsvergunning is afgegeven door het bevoegd gezag moeten geactualiseerd worden. Dit betekent dat de AERIUS berekening opnieuw moet worden uitgevoerd.

Wat betekent dit voor nieuwe projecten?

Bij nieuwe projecten wordt een AERIUS berekening uitgevoerd met de AERIUS 2020.

Heb je vragen over de nieuwe AERIUS berekening?

Neem contact op met André van Proosdij (06 55476553 / andre.vanproosdij@grasadvies.nl). Hij ondersteunt je samen met zijn team bij het actualiseren van oude AERIUS berekeningen en uitvoeren van nieuw AERIUS berekeningen.

Voor meer informatie kan je kijken op: https://www.aerius.nl/nl .